Odbiór numerów startowych

Pakiety startowe będzie można odbierać w Biurze Zawodów.

Adres i godziny pracy Biura Zawodów:

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. K.E.N. 61
15 czerwca 2018 (piątek) – 13:00 – 21:00
16 czerwca 2018 (sobota) – 7:00 – 9:30 (zachęcamy, aby po odbiór pakietu przyjść odpowiednio wcześniej)

Jak odebrać pakiet startowy?
– Pakiet możesz odebrać osobiście na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
– Jeśli Twój pakiet ma odebrać osoba upoważniona przez Ciebie – musi ona posiadać podpisaną przez Ciebie Twoją Kartę Startową i kserokopię Twojego dokumentu tożsamości. Karty Startowe będzie można pobierać, po zalogowaniu się do swojego profilu rejestracyjnego (dostępne 14 dni przed biegiem).
– Osoby, które w ostatnich dniach wniosły opłatę przelewem tradycyjnym i przy ich nazwisku na liście startowej nie widnieje jeszcze numer startowy, prosimy o pojawienie się w biurze zawodów z potwierdzeniem dokonania przelewu.

Biegaczy charytatywnych akcji #BiegamDobrze zachęcamy do odwiedzin stoiska FHO w biurze zawodów. Przedstawiciele fundacji chcą Wam osobiście podziękować!

Pamiętajcie, że w tym roku depozyty zorganizowane są na parkingu podziemnym bezpośrednio przy budynku Urzędu.

Przypominamy, że w dniu biegu (sobota) parking przy Urzędzie nie będzie dostępny – w tym miejscu zorganizowane będzie miasteczko biegowe. Zachęcamy do przyjazdu na bieg komunikacją miejską.

Do zobaczenia!