Jak odebrać pakiet startowy

Pakiety startowe będzie można odbierać w Biurze Zawodów.

Adres i godziny pracy Biura Zawodów:

Urząd Dzielnicy Ursynów Al. K.E.N. 61.

2 czerwca 2017 (piątek) – 13:00 – 21:00
3 czerwca 2017 (sobota) – 7:00 – 9:30

BIEG NA 5 KM
Pakiet możesz odebrać osobiście na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
Jeśli Twój pakiet ma odebrać osoba upoważniona przez Ciebie – musi ona posiadać podpisaną przez Ciebie Twoją Kartę Startową i kserokopię Twojego dokumentu tożsamości. Karty Startowe będzie można pobierać, po zalogowaniu się do swojego profilu rejestracyjnego (dostępne 14 dni przed biegiem).

BIEGI DZIECIĘCE
Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji może dokonać osoba zgłaszająca dziecko lub osoba przez nią wskazana na podstawie Karty Startowej (do pobrania po zalogowaniu na swoim profilu w systemie rejestracji) z podpisem rodzica / prawnego opiekuna dziecka.

Przypominamy, że w dniu biegu (sobota) parking przy Urzędzie nie będzie dostępny – w tym miejscu zorganizowane będzie miasteczko biegowe. Zachęcamy do przyjazdu na bieg komunikacją miejską.

Do zobaczenia!