Pacemakerzy

W realizacji wyników sportowych pomoże Wam grupa sprawdzonych pacemakerów. Poprowadzą grupy na czasy od 18:00 do 30 minut. Pacemakerzy będą oznaczeni balonikami, na których znajdzie się oznaczenie na jaki czas biegną.