pacemakerzy

Pacemakerzy pomogą Wam w utrzymaniu odpowiedniego tempa od startu do mety 11. Biegu Ursynowa.

Na dystansie 5 km poprowadzą oni grupy od 17:00 do 30:00 minut (co minutę), w tym rok

Grupę na 40:00 minut poprowadzi  Burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa.